Roger Östlin från SCA föreläste om deras största projekt ute på Östrand. Detta var ett bra och intressant exempel på att vi lär oss alltid nåt nytt på våra Rotarymöten. 
Glad Påsk!
 
Lite om projektet: Östrand är en lokalisering för ett framtida bioraffinaderi. I det planerade bioraffinaderiet kommer restprodukter från skogsbruk och skogsindustri att användas för produktion av hållbara drivmedel. 
SCA vill växa inom förnybar energi och erbjuda fler produkter som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Med ett effektivt skogsbruk, industriell tradition och innovativ utveckling, finns goda förutsättningar att skapa hållbara drivmedel. De hållbara drivmedel som skulle kunna framställas kan ersätta fossila drivmedelsalternativ, vilket leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Produktionen av dessa drivmedel skulle också öka förädlingsvärdet på all skog och gynna hela regionen.
 
 
 
Så här ser skissen ut för det planerade bygget.
 
Det finns många fördelar med att integrera ett bioraffinaderi med ett sulfatmassabruk. Ånga och förnybar el kan till exempel tas direkt från massabruket till drivmedelsproduktionen. Till produktionen kan också biomassa (sågspån, bark och grot) användas. Biomassa transporteras redan idag till Östrand från sågverk och skog i regionen. Östrand är ett energieffektivt massabruk i världsklass. Ett bioraffinaderi länkat till Östrand, skulle nyttja restprodukter och lokalproducerad grön el från massabruket. Systemtänket och ambitionen att sluta kretsloppet skulle göra att ett unikt projekt tog plats i Timrå.
(Texterna är tagna från SCAs egen websida där du kan läsa mer om frågor och svar angående projektet.)
 
 
På webbsidan www.biorefineryostrand.com kan du följa projektet och du kan anmäla dej till deras nyhetsbrev.