Joakim Granqvist, Teater Västernorrland berättade om teaterns organissation och verksamhet.
Teater Västernorrland är ägd och finaniserad av Sundsvalls kommun till 40% och till 60 % av Region Västernorrland. Dessutom får de statliga pengar från Kulturrådet.
Teatern producerar föreställningar för barn, ungdom och vuxna. Läs mer om deras verksamhet på deras hemsida.
 
Teater Västernorrland ingår i Scenkonst Västernorrland där ingår också Norrdans, Film Västernorrland och Nordiska Kammarorkestern. Läs mer: https://scenkonstvasternorrland.se/sv