På årets sista lunchmöte berättade en av Sundsvalls Fältassistenter, Annette Berlin, om deras uppdrag. 
Fältassistener arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar. Fältassistenter arbetar både dag-kvällstid, måndag till lördag, och rör sig i miljöer där barn och ungdomar ofta befinner sig. En fältassistent är en extra vuxen som ungdomar kan prata med och få hjälp och stöd.