13
dec
2023
Sundsvall
Bryners Bistro Stadshuset
Rådhusgatan 25
Sundsvall,  852 32
Sweden

På årets sista lunchmöte kommer en av Sundsvalls Fältassistenter, Annette Berlin och berättar om deras uppdrag. Fältassistener arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar. Fältassistenter arbetar både dag-kvällstid, måndag till lördag, och rör sig i miljöer där barn och ungdomar ofta befinner sig. En fältassistent är en extra vuxen som ungdomar kan prata med och fåhjälp och stöd.