Rotary Nordmaling visade upp innehållet i en shelterbox och berättade om hur boxarna kommer till nytta i utsatta områden alltifrån krig till naturkatastrofer. 
 
 
Nationaldagen 6 juni 2022 firades traditionsenligt vid församlingsgården i Nordmaling. Programmet inleddes med gemensamt flaggtåg från skolan via kommunhuset upp till kyrkparken. Rotarys nyvalde president Per Josephson fick dagen till ära inviga fanan som klubben nyligen mottagit vid en cermoni på Länsresidenset. Det allmänna programmet innehöll mycket trevlig sång, musik och tal från den uppbyggda scenen. Ett stort antal föreningar och organisationer visade upp sig med olika aktiviteter. Nya medborgare i kommunen välkomnades med diplom. Till årets Nordmalingsbo utsågs välförtjänt Ivan Wikman. Medlemmar i Nordmalings Rotaryklubb visade upp innehållet i en shelterbox. I denna finns det nödvändigaste man behöver för överlevnad efter en katastrof som ytter- och innertält, köksutrustning, vattenrening, liggunderlag, filtar mm. En extra eloge till Per Öberg, initiativtagare till aktiviteten och som såg till att shelterboxarna kom på plats.