08
maj
2023
Nordmaling
Umeå Airport
Flygplatsvägen 30
Umeå,  90422
Sweden

Past DG Fredrik Sandström visar oss Umeå Flygplats och Swedavia bjuder på fika.

Mer om framtida aktiviteter på denna länk

http://nordmaling.rotary2320.se/

Ett arrangemang i samverkan med Medborgarskolan