Mikael Andersson Räddningschef från Räddningstjänsten Luleå berättar om deras organisation och de uppdrag de är till för.
 
Vad är Räddningstjänstens uppdrag:  Människors Liv och Hälsa , Egendomsräddning och Miljö.
Människors Liv och Hälsa är den prioriterade biten. Vid egendomsräddning så skall egendomen ha ett stort värde.
 
Kriterier för Räddningsinsats är: Olyckor eller fara för olyckor, snabbt ingripande. Är det inte extremt skyndsamt så är det inte en Räddningsinsats.
Katter i träd exempelvis är inte en Räddningsinsats.  ( de kan sitta länge där )   Folk som sitter fast i Fjällen är en Polisiär uppgift.
 
Exempelvis, flygolyckan i fjällen med ett Herculesplan:  Saknat flygplan, Flygräddningstjänsten via Sjöfartsverket ansvarar, Fjällmiljön då ansvarar Polise , Egendom då ansvara Räddningstjänsten, men det fanns inte något kvar och Miljön faller på Kommunen.
 
Parallell lagstiftning styr.
 
En mycket intressant föreläsning.
 
 
Leo Hassler framförde:
Morgon i November
Olust är målad i dragen, man håller sig lätt för skratt, piggnar man till fram på dagens är det redan natt.