Claes Nordmark, Kommunalråd Boden besökte Luleå Norra Rotaryklubb och berättade om Bodens Historia från och med när Bodens Fästning byggdes och fram till i dag då Boden står inför en stor industriutveckling.
 
Claes tyckte det var roligt att komma till Luleå och få berätta om Boden.  Luleå  Kommun och Bodens Kommun har idag ett mycket nära samarbete,  man har en benämning som kallas TwinCity som man marknadsför.
I norra Svartbyn har Bodens Kommun köpt in 450 hektar mark, större än Kungsholmen i Stockholm, för framtida Industrietableringar. 
 
Tidigare tillväxtprogram var att man skulle växa från 20 tlll 28 tusen innevånare till 2025. Då hände något, 21 februari 2021 lanserades att det största stålverket som byggts i Sverige ska byggas i Bodenområdet. Boden måste växa från  28 tusen invånare till 33 tusen  2030.
Luleå kommer också att växa i och med detta.
 
Stålverket är ett regionalt projekt.  Regeringen måste göra mer än vad de gjort idag för att stödja projektet.
Satsningen är ett enormt stort projekt.
 
Boden har en mycket bra placering i näringslivets företagsklimat. Beslut togs att man ska hjälpa företag att göra rätt och vara snabbfotad med div frågor,  inte krångla till det.  Därav den fina placeringen  företagsklimatmätningar.