Kent Ögren från  Civilförsvarsförbundet gästar Luleå Norra Rotaryklubb
Civilförsvarsförbundet är en av 18 frivilliga organisationer. Finns i hela Sverige.  Utbildar frivilliga resursgrupper. Många vill hjälpa till vid kriser eller dylikt och en viktigt uppdrag är att hålla rätt på vem och vilka som deltar så man inte tappar bort någon. Stabsfunktioner är också en viktig del.
 
Värdegrund är ansvarstagande och respekt för varandra.
Jobbar med frågor som Trygghet, Säkerhet, Skydd och Överlevnad.
 
Posom är en krisgrupp i samhället som man har en nära kontakt med.  POSOM är en grupp som lyder under Kommunal verksamhet.
 
Vid den stora Sunamiolyckan i Thailand så var man inblandad eftersom det fanns Norrbottningar som hade råkat ut för problem. Hjälpte till med bl.a. hemstransporter.
 
Utbildar resursgrupper för olika ändamål.
Som frivillig så ska ett avtal tecknas med Kommunen med gällande försäkringar m.m.