Besök från Luleå Miljöresurs - LUMIRE.....
 
    
 
 
 
 
Dagens föredragshållare var Jenny Widmark och Jesper Samuelson från LUMIRE
som sköter Återvinning & Avfall tillika Vatten & Avlopp i Luleå Kommun.
 
Kommunalt företag.
 
Från December 2021 till dags datum har personalen ökat från 74 personer till 220.
 
I dag finns det 4 Återvinningcentraler med det senaste tillskottet Risslan där Hållbarhetshuset finns, där samlar man ihop det som går att återbruka och finns till försäljning.
 
LUMIRE sköter allt i egen regi. Omsättning 350- 400 miljoner.
Kommunerna har ansvar att samla in  förpackningar men alla förpackningar ägs av producenten. 
 
År 1920 var avfallet 30 kg/person nu är det 470 kg/person i Luleå.
 
Företag får betala för att lämna sina sopor.
 
Tillverkning av en 1 st konservburk motsvarar 7 timmars TV tittande.
Därför är det smart att återvinna konservburken.