I Indien och i hela världen, firar Rotaryklubbar en viktig milstolpe: I Indien har tre år gått utan något nytt fall av polio. Senaste rapporterade fallet var en två-årig flicka i Västbengalen den 13 januari 2011. Denna historiska triumf, till vilken Rotary bidragit, manifesteras med tre enkla men kraftfulla ord, ”Indien är poliofritt”.
Den treåriga prestationen gör det möjligt för Världshälsoorganisationen att klassificera av hela Sydostasiatiska regionen som poliofri. Den indiska regeringen planerar också att sammankalla ett toppmötet om polioutvecklingen i februari för att fira denna delseger i den globala strävan att utrota polio.