05
okt
2022
Umeå

Sweden

Magnus Jonsson på Sjöräddningssällskapets Räddningsstation i Holmsund berättar om deras verksamhet.