12
okt
2022
Umeå

Sweden

Ewa Holmgren från Fastighetsbyrån håller föredrag om 

"Fastighetsmarknaden  i Umeå"- är det rätt läge att sälja/köpa?"