Från den 1 juli 2022 kommer de båda cityklubbarna i Västervik, Västervik Arkipelag RK och Västerviks RK, att gå samman i en klubb under namnet Västerviks Rotaryklubb.
Genom sammanslagningen hoppas vi kunna jobba än mer effektivt i sann Rotaryanda och få ett större antal deltagare på våra möten. Kontaktnätet  blir också större och vi hoppas kunna rekrytera flera nya medlemmar. Totalt blir vi 79 medlemmar i den nya klubben. Startmötet hålls den 23 augusti. Mer om detta i kommande artiklar.