Sonan Dolma möter patient.
 
Kalpana
 
Projektet Utbildning av två unga kvinnor till sjuksköterskor/barnmorskor i Nepal startade 2019 och har fortsatt under året.
Kommittén består av Christer Blomgren och Lennart Gyllensten.
 
Vi har haft regelbunden kontakt med Eva Holmberg Tedert i Föreningen Gatubarn i Nepal och på så sätt kunnat följa flickornas utveckling. Vi har nu nått vårt mål för projekt och de flickor vi har haft ansvarat för har nu tagit sin examen.
Kort beskrivning hur deras fortsatta arbete fortskrider:
Kalpana har jobbat på apotek för att lära sig mer om mediciner, men de utförde även provtagningar och analyser (blodsocker, blodtryck, sänka) och enklare behandlingar. Men har nu bytt arbete till ett sjukhus i ett ganska slummigt område i Kathmandu, där många kastlösa får hjälp.
 
Sonan Dolma har nått sina drömmars mål, hon har kommit hem till sitt fattiga, besvärliga men sitt älskade Humla (som är det mest svårtillgängliga området i nordvästra Nepal). Hon har utökat sitt kunnande genom att i praktiken tillämpa det som hon lärde sig under utbildningen, men också lite nytt. Som ultraljud både för gravida och hjärtat.
 
Att stödja/hjälpa två unga kvinnor i Nepal till att utbilda sig till sjuksköterska/barnmorska (lägre nivå), är inte bara en utbildning, utan en vinst för samhället. Kalpana och Sonam Dolma kan försörja sig själva, vilket är ännu viktigare för kvinnor i fattiga Nepal. Tack vare sin utbildning kan de hjälpa människor så att de får vård, barn- och mödradödligheten är stor i Nepal. Speciellt i områden i sk väglöst land där det inte finns möjlighet till hjälp. En annan, kanske större vinst, det inger hopp för andra flickor/unga kvinnor att bli självständiga, då risken är stor att de blir sålda/lurade till prostitution. Trafficking är ett stort problem i Nepal.
 
"Att utbilda en kvinna är att utbilda ett helt land"
 
Att samarbeta med föreningen Gatubarn i Nepal, säkrar att hjälpen kommer fram.
 
 
 
Ett nytt internationellt projekt kommer att initieras.