Ulrik Andersson från VBG Group gästade oss för att berätta om automatiserade snökedjor. Lät som en komplicerad historia men i sin enkelhet en fantastisk produkt. Ulrik gav oss även en inblick i VBG Groups hela organisation.
 
 
Dagens föredragshållare är Ulrik Andersson Global Brand Manager- Onspot på VBG Group.
Ämnet är automatiserade snökedjor.
Började föredraget med hur VBG Group ser ut idag.
  • Internationell industrikoncern
  • Tre divisioner, 9 varumärken
Mobile Thermal Solutions Kanada oms 2235 MSEK, 965 anställda.
Truck & Trailer Equipment, Sverige, oms 1629 MSEK, 384 anställda.
Ringfeder Power Transmisson, Tyskland, oms 717MSEK, 373 anställda
  • Nettoomsättning 4,6 miljarder SEK (2022)
  • Startades 1951 av Herman Krefting
  • Registrerat säte i Vänersborg och huvudkontor i Trollhättan
  • Cirka 1800 medarbetare i 14 länder och försäljning i ytligare 50 länder.
 
Dom växer via förvärv
 I augusti 2021 genomfördes ett mindre tillgångs-förvärv av snökedjetillverkaren Insta-Chain.
Denna produkt är automatiserade snökedjor som föraren kan med enkel knapptryckning under färd göra så det blir säker gång vid dåligt vägunderlag.
Denna produkt arbetar Ulrik mestadels med och blivit en storsäljare över hela värden där vädret kan ställa till problem.
 
Samma år förvärvades Nordamerikanska Carlylen Jonson Machine Co. LLC.
Och det medför att dom ytligare växer som industrigrupp.
Deras produkter används i kirurgiska robotar.
 
Under 2022 förvärvades Tuschen und Zimmermans industribromsaffär.
Industribromsarna används för bland annat transportband i gruvor.