Rotaryårets sista lunchmöte innebar förutom en trevlig lunch,  berättelser från stipendieutdelningar, avtackningar och givetvis presidentskifte.
 
 
Efter avnjuten lunch blev det en först en spontan redovisning från alla stipendieutdelare som kunde berätta om mycket trevliga och uppskattade stipendieutdelningar. Känslan från alla var att både stipendiemottagare och eleverna på skolorna uppskattar vårt engagemang.
Därefter avtackade vår president Helena Salonen två avgående styrelseledamöter , Ann-Sofie Saville och Bengt Almqvist med värmande ord och en blomsterkvast.
Då var det dags för presidentskifte där först inkommande president, Börje Larsson, avtackade Helena Salonen med blommor och uppskattning för Helenas stora engagemang under året som gått.
Helena tog därefter över genom att överlämna presidentkedjan till Börje som därmed övertar Presidentposten för kommande Rotaryår.
Börje uttryckte en stor stolthet men även ödmjukhet inför detta hedervärda uppdrag. Han reflekterade över inkommande guvernörs slogan ”Stolt Rotarian” vilket han tycker att medlemmarna skall känna med de projekt som klubben genom åren drivit nu senast isbanan och stipendieutdelningarna. Avslutningsvis vill Börje markera att det är alla medlemmar och deras engagemang som gör att vi trivs tillsammans och får en bra verksamhet.
Till sist tillönskade Börje alla en trevlig sommar!