Att vara medlem i Rotary ger unika möjligheter att träffa människor och en lite okänd möjlighet är Rotary Friendship Exchange. En resemöjlighet som vår gäst Robert Svensson från Åmål Rotaryklubb som genomförde en sådan resa till Brasilien 2020 kunde berätta mera om. 
 
 
RFE betyder Rotary Friendship Exchange och sker mellan två distrikt i världen. Man åker iväg en delegation, från Sverige 11 st från Västsverige i detta fallet, och blir mottagna i värdfamiljer under 12 dagar. Det ordnas omfattande program och samvaro, och sedan tar man istället emot en delegation till sina hemmaklubbar i utbyte. I Roberts fall har besöket från Brasilien och hit ännu inte skett pga pandemin, men är nu under planering.
Robert passade på att presentera sig själv först, som bördig från Fröskog, där han fortfarande har en skogsfastighet, via arbete på många olika orter och företag som elkraftingenjör, där han sysslat med automation av maskiner i många stora projekt. Som nybliven pensionär är Robert åter i Vänersborg, där han tidigare arbetat på Infrarödteknik, men nu för att komma närmare döttrarna och deras familjer.
Ett stort intresse är musiken, där Robert gav ett smakprov på sitt eget enmansband han uppträder med, var så goda att boka!
Utbytena syftar till att öka förståelse mellan länder, folk och kulturer, skapa goodwill för Rotary, öka möjligheten till fred i världen samt skapa mellanmänskliga kontakter.
Robert visade en mängd fantastiska bilder och trevlig dagbokstext som deltagarna hjälpts åt att skriva vid besöket långt inne i landet i distriktet Minas Gerais. De fick besöka en skola som Rotary bidrager till, lämna över material till ett sjukhus, bese ett stort kraftverk, en kaffeplantage, nationalparker, delta i förberedelser till en rosenfest och musikuppträdanden. Man besökte också ett stort dagbrott för Niobium eller Colodium, som är ett sent upptäckt grundämne som ger 50 ggr starkare stål vid inblandning, men också kan lagra mycket energi, vilket kan ge en framtid i batteritillverkning.
En slående iakttagelse var att Rotarymedlemmarna engagerade sig mycket mer i samhällsuppgifter som vi tycker staten eller kommunen ska sköta åt oss.
Resan avslutades med några dagar vid kusten i Rio för att njuta av sol och bad.
Robert avtackades med en varm applåd!