Henrik Theodorsson boende i Vargön men uppväxt som dalslänning i Mellerud kom via sin tidigare verksamhet i kontakt med projektet "Platåbergens Geopark" Detta ledde till hans nuvarande anställning som kommunikatör för ”Platåbergen UNESCOS Globala Geopark”. Vi fick en spännande inblick i vår planets historia och vårt närområdes stora naturvärden som innefattar så mycket mer är Halle- och Hunneberg.
 
 
Henrik inledde med att presentera sig själv. Ursprungligen från Mellerud men numera bosatt i Vargön. Före sitt nuvarande jobb som kommunikatör för Platåbergens Geopark drev han en reklambyrå i Trollhättan. Byrån fick reklamuppdrag för att lansera Geoparken. Detta väckte Henriks intresse för projektet och han bestämde sig för att sadla om och arbeta som kommunikatör inom projektet. Tillsammans med 2 kollegor utgör han nu den fast anställda personalstaben i projektet. Därutöver tillkommer ett antal frivilliga medarbetare.
Det ingår 15 platåberg i Platåbergens Geopark. Projektet drivs av 9 kommuner belägna i området mellan Vänern och Vättern, dvs. där man återfinner de aktuella bergen (Halleberg, Hunneberg, Kinnekulle, Lugnåsberget, Billingen, Mösseberg, Ålleberg, Brunnhemsberget, Tovaberget, Myggeberget, Borgundaberget, Plantaberget, Varvsberget, Gerumsberget, Gisseberget). 
Platåbergens Geopark blev utnämnd till Sveriges första ”Unesco Global Geopark- UGGp” 2022. Det finns sammanlagt 177 dylika geoparker i världen (t.ex. Taffelberget i Kapstaden).
De geologiska processer som pågått genom årmiljonerna kan enbart studeras på ett fåtal platser i världen. Framför allt på de ställen där översta bergsskiktet utgörs av den mycket hårda och erosionsförhindrande bergarten diabas. En geopark är ett område som kan berätta om planeten jordens utveckling. Vi kan vara glada över att bo i ett område som hyser så världsunika naturområden som våra platåberg utgör.
Föredraget var mycket entusiasmerande och intresseväckande. Läs mer om platåbergen på hemsidan www. platabergensgeopark.se
Tack Henrik för Ditt föredrag!