sedan en drygt år har vi en ny ICA-handlare på ICA Kvantum. Carl Johan Läbom besökte oss och berättade om sin historia från Kungshamn till Vänersborg. Vi fick även lära oss hur ICA som organisation  fungerar. Slutligen berättade Carl-Johan om sina planer för en stor ombyggnad av ICA Kvantum som skall står klar 2025. 
 
 
Dagens föredragshållare var Carl Johan Läbom ”ICA Kvantum VBG.”.
(C. M.L.)  informerade om sin verksamhet ”ICA Kvantum VBG.”.
45 år bor i Stenungssund, född i (Gravane) Kungshamn, intresse sjön, segling.
Började på ICA redan i 13 års åldern i Kungshamn.
Efter studenten fast ICA arbete i Kungshamn plocka varor, efter det, butik i Munkebäck GBG. 2004 ; 2006 i Högsbo Sisjön med sin ICA  kollega ”Martin”.
Har genomgått ICA skolan under alla år, denna erbjuder handlarutbildningar, ledarskap, medarbetar kunskap.
2011 egen butik köpte då supermarket butik.
2022 köpte ICA Kvantum VBG.
Informerade att ICA centralt bestämmer rätt så mycket ang. att ”rätt” handlare kommer till rätt butik.
Handlaren köper butiken på varulager och rätt att driva den med eget företag.
Enskilda handlaren tjänar pengar på att driva butiken, ej förtjänst att sälja butiken.
T.ex. ICA söker en ny handlare på en viss ort. Då kan någon söka detta ägarskap som är godkänd i ICA skolan, denne nya skall godkännas av andra ICA handlare.
ICA centralt äger normalt fastigheten, ICA handlaren äger allt i butiken, kan lägga upp försäljnings policy efter eget huvud ang. lokala råvaror och vissa andra koncept. Får följa andra ICA koncept.
ICA centralt äger alltid 1 aktie i företaget, detta säkrar geografiska läget för ICA centralt.
Finns en finansieringsmodell för handlare, kallas 91-9 ( vägen till självägande.).
ICA startades via Hakon Svensson, idag finns 1285 ICA butiker i Sverige, 120 miljarder i omsättning, är ej numera på svenska börsen.
ICA handlarna sinsemellan ser sig varandra som konkurrenter, ingen kartell, fria handlare men samverkan via ICA iden.
Idag finns 1484 ICA handlare, ICA handlarnas förbund, ICA gruppen.
ICA Maxi Haninge är idag Sveriges största ICA butik.
ICA Sverige idag ger omkring 4 % i resultat men med  stor omsättning genererar detta pengar (120 miljarder i oms)..
Lokalt ser  (C. M.L.)   ett samhällsengagemang och vill vara del i det.
(C. M.L.)   visade ICA Kvantums VBG: organisation plan, det är hela 90st. anställda.
Varor tas från ICA centrallager i Helsingborg, Västerås, Kungälv.

(C. M.L.)   har stora planer för butiken i framtiden.
Energioptimering kylar, nytt kylmaskineri, nytt pantrum, serviceum, postonline ,restaurang med ICA gjord mat.
Inget ATG spel detta skall avvecklas. Vänder rotationsriktningen att ta sig fram i butiken från högervarv till vänstervarv.
Nya butiken skall stå klar under 2025.
Man skall försöka att kunden inte behöver gå i en byggarbetsplats under tiden.
Man kommer att bygga om avdelning för avdelning.
Detta är en stor investering och kapital.
 
Man tog även upp att det finns svinn idag, osynligt svinn ung. 1%.
Det finns en ansvarsnämnd i ICA.
mm.  mm…
Vid pennan Robert Svensson (Rotary VBG.)