Klubben hade besök av Tomas Granlund och Marie Cain, som är VD respektive ekonomichef  vid Wiretronic AB. Wiretronic har sitt huvudkontor i Vänersborg och har idag 52 anställda. Wiretronic utvecklar och producerar elektriska ledningsnät till de mest krävande kunderna inom fordons-, försvars- och flygindustrin. 
 
 
Tomas berättade att genom att använda toppmoderna utvecklingsverktyg och tillämpa simulering samt att använda additiv tillverkning för snabb prototypframställning är nyckeln till minskad ledtid. 
Wiretronics skickliga ingenjörer vid Göteborgskontoret nära Chalmers Tekniska Högskola är starkt engagerade med att arbeta i framkanten av mjukvaruteknik. Wiretronic har anställt flera masteruppsatsstudenter. Avsikten är att använda deras resultat i nya produkter och ge utexaminerade ingenjörer inträde på arbetsmarknaden.
Det nyligen lanserade systemet med artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) är ett bevis på den spetsteknologi som tillämpas i företagets industriella användning. Prototyper, snabba vändningsprojekt och låga volymer produceras i fabriken i Sverige. 
De slovakiska och tjeckiska partnerfabrikerna är avsedda för högre volymer. Ledningsrelaterade produkter som högspännings-delar, diagnostiska verktyg, break-out boxar och riggsystem med mera ingår också i produkt-portföljen. 
 
Rotarianerna lyssnade andäktigt till Tomas’ och Maries föredrag och därefter blev det en lång och mycket intressant frågestund.