Alingsås Rotaryklubb historiK

Del 1 grundande och åren fram till 1990-talet

Alingsås Rotaryklubb bildades år 1946 och hade från början 22 medlemmar. Vi som nu är medlemmar följer en lång tradition som startade redan då; att ses för lunch på fredagar klockan 12, då på dåvarande Stadshotellet, numer på Grand Hotel. Vår förste president var prosten Carl Johan Ljungberg. Tanken var redan från början att medlemmarna skulle återspegla näringsliv, myndigheter och administration i Alingsås. När man granskar medlemslistan ser man dock ganska snart att teko-industrin var överrepresenterad men även det får ju anses vara en återspegling av hur viktig och betydelsefull den industrin var för vår stad vid den tiden.
 
Den 1 februari år 1947 firade man högtidligt att klubben bildats och nu ingick i Rotary International. Sekreterare Gösta Bolling skrev ett längre protokoll från festligheterna som inleddes i Stadskyrkan (nuvarande Christinae kyrka), man utdelade Rotaryknappen till medlemmarna och det bjöds till middag i hotellets festvåning. Ett 80-tal personer var närvarande.
 
Professor Axel L Romdahl från Göteborgsklubben, som fungerade som fadderklubb, höll ett festtal och konstaterade bland annat att det bästa beviset på Rotarys fredssträvanden var, enligt prof. Romdahl, att Rotary blivit förbjuden i diktaturländerna. Bland Rotarys mål och syften underströks särskilt arbete för fred och försoning folken emellan.

Telegrafiska lyckönskningar

Telegrafiska lyckönskningar strömmade in från när och fjärran såväl utrikes- som inrikes ifrån. Vid kaffet, skriver Bolling, underhölls gästerna med sång av Fru Vivan Hedborg-Falk och musik av musikdirektören Torsten Rantzén.
 
Så långt, festligheterna vid invigningen. Det första veckosammanträdet ägde rum fredagen den 7 februari 1947. President Ljungberg hälsade 18 medlemmar och två gäster välkomna och klubbens första föredragshållare Edvard Åkerberg. Ämnet som avhandlades var ”Moderna narkosproblem”. Samtidigt aviserades nästkommande veckas föredrag ”Översikt över den Svenska Textilindustrin”. Redan där kan vi alltså se den stora variation som kännetecknade Rotarys föredrag och som fortfarande utmärker våra lunchföredrag.
 
Att teko-industrin var väl representerad var kanske inte så konstigt. Tittar vi på de två största företagen i Alingsås vid denna tid så var de båda textilföretag. Störst var Konfektions AB Oscar Molander, Kabom, som hade 535 anställda och näst störst var Alingsås Bomullsväveri AB med 445 anställda.
 

Fester var en viktig del i Rotary

År 1957 firade man att klubben funnits i 10 år men man ordnade även ett ”Intercitymöte” med 120 middagsgäster. Stadshotellet var även nu den självklara mötespunkten. Utflykter och studiebesök var också populärt. Men självfallet också insamlingar till olika behövande. Under 1950-talet var Ungern föremål för flera insamlingar.
RASK – så hette Rotary Alingsås Sporting Klubb, som bildades år 1968. Det var en morgonklubb för gymnastik och bad som leddes av Postmästare Ivar Granquist. Varje onsdag under vår och höst samlades man till morgonaktiviteter. Klubben var verksam i hela 44 år, fram till 2012.
När Alingsås firade sitt 350-årsjubileum, år 1969, fanns Rotary med. Tillsammans med Round Table och Alingsås Lions Club passade man samtidigt på att fira brunnsverksamhetens 150 år. Ur brunnen pumpade man upp vatten som hälldes på små fina flaskor med etikett. Dessa såldes sedan till förmån för Rotary Foundation. Det sägs att vattnet var livsfarligt att dricka men att insamlingen blev lyckad!

Klubben utvecklas - kvinnorna inkluderas

År 1974 togs beslut om att klubbens medlemmar skänker minst 1 krona när man fyller år och spargrisen fanns med redan då. Beloppet höjdes 1976 till 10 kronor. Under 1970-talet hölls många fester och flera Rotaryklubbar startades i vår omgivning, till exempel i Lerum och Vårgårda.
 
1980-talet inleddes med programpunkter som musikalisk salong, föredrag om vin och utflykter av olika slag. Andra teman under decenniet var sjukvård, hälsoplanering, hypnos, börshandel, kryddor, byggnadsvård och montessoripedagogik. Ett rikt och varierat utbud i sann Rotary-anda. Man firade 40-årsjubileum år 1987 och samlade in hela 15 000 kronor till Polio Plus.
 
Efter en lång process i USA kunde Rotarys lagråd år 1989 besluta att ta bort bestämmelsen att enbart män fick väljas in i Rotary. Då blev Rotary öppet även för kvinnor men det skulle dröja ända till år 1995 innan den första kvinnan valdes in i Alingsås Rotaryklubb. Det var bibliotekschef Ulla Forsén som blev den första för att sedan följas av apotekschef Inga-Britt Mattsson, socialchef Birgitta Nilsson, advokat Betarice Rämsell, inredare Gina Romland samt redaktör Anna-Karin Jansson och sedan en rad andra.
 
Många är de traditioner som följts genom åren, till exempel de Nyårsbetraktelser som under många år framfördes av vår framlidna medlem Biskop em. Helge Brattgård och som numer vår medlem och tidigare kyrkoherden Jan Kesker fortsätter med.