Malin Lindberg,Verakliniken besökte oss denna Fredag för att berätta om hur de bidrar till ett friskare samhälle genom att aktivt arbeta med psykisk ohälsa för unga vuxna.
 
Verakliniken är ett komplement till den ursprungliga vården och ett alternativ att hänvisa till för att hjälpa människor med psykisk ohälsa. Deras styrka är kombinationen mellan fysisk träning och mental träning, både individuellt och i grupp.
 
Verakliniken har funnits som idé under flera år. Under 2020 var det dags att sätta denna idé till handling, då de såg att behovet av att kunna få stöd med sitt psykiska mående ökade mer och mer.
Malin arbetar som mental tränare och samtalsterapeut på Verakliniken. Hon tackade för möjligheten att föreläsa för oss på Rotary.
 

Anförandet inledes med att ställa frågan -Varför mår dagens undgomar så dåligt?

Publiken svarade med ideer kring, stora antal valmöjligheter som skapar stress, för liten kontakt mellan generationer, prestationskrav med mera.
 
Malin belyste specifikt sitationer som har en stor påverkan på dagens barn och ungdom, generationen som har allt, ligger i toppen men trots allt inte mår bra.
De unga idag känner en stor press av självförverkande, -"att hitta sig själva". Samtidigt som de möts av en stor mängd alternativ och ett enormt informationsflöde vilket i sin tur skapar en stress över att "hitta rätt."
 
Dock är det inte enbart omvärd som skapar brist på välmående utan varje människa är olika.
Vissa understimulerade pga att man är mer hemma, man kan ha fastnat i gaming beroende, fastnar i en situation av ingen tid att "känna" utan allt handlar bara om att prestera.
 
Men det finns även omständigheter där ungdomen välmående är relaterad till dysfunktionella familjeförhållanden, våld, missbruk.
 

Tips på vägen

Vi fick även tips på vägen hur man som förälder eller närstående  kan hjälpa och underlätta:
-Lär känna ditt barn. Vilka behov har det?
-Prata med barnet "krafsa" för att förstå och "komma in" i barnets liv, tankar och känslor.
-Inte vara rädd för att ställa krav och regler.
-Få barnet ut och uppleva natur och röra på sig.
 
Malin tipsade även om möjligheten för förälder och närstående om att vända sig till Verakliniken för tips och råd.
 
President tackade Malin för intressant föredrag och överlämnade gåvobevis mot Polio som tack.
 
Publiken tackade med en applåd.