Publicerad den 16 Jun 2023
Ett år går snabbt! Åter dax för president att överlämna presidentskedja till nya president Henrik Melin!
Solig fredag, rotarianer samlade för sommaravslutning och presidentskifte. Fredagsklubben gästades även av systersklubbs nytillträdda president.
 
President Carina öppnade mötet med ringning i klockan önskade alla närvarande till denna högtidsdag.
Avgående president tackade styrelsen för ett gott arbete för det gångna året, och till dem som nu lämnar styrelsearbetet överlämnades boken Textil-Staden Alingsås skriven av Kristina Wadensten tillsammans med en applåd från alla närvarande.
 
Ny president!
 
Efter avtackandet var det dags för överlämnandet av presidentskapet. Avgående president Carina överlämnar president kedja och presidentnål till nya presidenten Henrik Melin. 
 
Henrik tackar avgående president för väl utfört uppdrag. Presidenten inledde sitt anförande med att det är en ära att få ta ansvar för en så väl fungerande klubb.
 
Presidenten framhöll att uppdraget han axlar är att förvalta och förädla. Han kommer att försätta med att arbetet att bygga på fundamenten till ökat intresse för rotarianer att närvara på möten, att Rotary skall vara ett yrkesnätverk där nätverkande skall vara tyngdpunkten. Det kommer fortsatt vara djupt samarbete mellan Alingsås klubbarna.
Presidenten tar även med sig sin yrkeskunskap i att ytterligare profilera och synliggöra Alingsås Rotaryklubbar under kommande president år. Henrik tackar för förtroendet och ringer i klockan för sommarledighet och önskar alla tillbaka igen 25 augusti.
 
Trevlig sommar