Publicerad den 09 Jun 2023
 Patrik Alströmer berättar om sin namne Patrick Alströmer, han som byggde Rådhuset i Alingsås.
Dagens möte inleddes med några ord av vår rotaryvän Gurnam Basran från Sheffield. Han tackade för varmt välkomnande och berättade att man i hans klubb arrangerar sommarläger för ukrainare bosatta i området och blev överraskad och glad när han fick veta att vi gör samma sak här i Alingsås.
Sedan berättade Per Gustafsson från Töllsjö EFS om att man där gör samma sak. 25 ungdomar och 5 ledare från Ukraina är hitbjudna för ett sommarläger på 2 veckor. Den som vill kan sponsra detta med 500:-  via Swish; 1236263123 .
 

Patrick Alströmer vs Patrik Alströmer

Dagens möte handlade om att vår klubbmedlem Patrick Alströmer berättade om sin namne och släkting Patrick Alströmer född 1733. Patrick var äldst av Jonas Alströmers 4 söner. Jonas hade tidigt stora planer för sina söner som fick en omsorgsfull uppfostran, privatundervisning i hemmet universitetsstudier, utlandsresor och musikundervisning. Patrick övertog Alingsås manufakturverk efter fadern, blev kommerseråd och direktör i Ostindiska kompaniet och delägare i handelsfirman Sahlgren och Alströmer. Han var riksdagsman och vice landshövding. 1769 byggde han Storegården i Alingsås, nuvarande stadshuset.
Patrick gifte sig 1760 med Christina Ollenberg som dog efter endast 4 års äktenskap 25 år gammal. 1768 gifter han om sig med 18 år yngre Christina Maria Silfverskiöld. Bägge var döttrar till faderns goda vänner. Även Patricks bröder gifte sig med döttrar till faderns goda vänner vilket gjorde att släktens inflytande och förmögenhet blev omfattande. Broder Claes var oerhört rik, men sjuk och oförmögen att sköta Ostindiska Kompaniet efter svärfaderns Niclas Sahlgrens död 1776 och bad Patrick om hjälp. Denne flyttade till Göteborg och utnämndes till direktör. Brödernas dåliga känsla för affärer och deras kulturella generositet bidrog till att tio år senare var företaget konkursmässigt.  Patrik Alströmer var omtalad för sina stora kulturella intressen och hans hem i Göteborg var en medelpunkt i det musikaliska och litterära livet.
Östads stiftelse grundades 1774 genom en donation från Niclas Sahlgren.  Hans dotter Sara Catharina gifte sig 1782 med Claes Alströmer, bror till Patrick Alströmer. Sedan dess har stiftelsen i sju generationer beståtts av familjen Alströmer
 
Från 1774 till 1945 drev stiftelsen enligt Sahlgrens donation Östads barnhus, som skulle ”rädda fattiga föräldrars barn från elände och undergång samt genom tjenlig uppfostran göra dem till trogna arbetare inom jordbruket".
Mellan 1946 och 1962 bedrevs här Östads Skogsskola som utbildning skogvaktare. Skolan blev sedan skogsbrukskola och bedrev skoglig grundutbildning på gymnasienivå under namnet Östads Skogsbruksskola. Utbildningen ledde till arbete som skogshuggare och maskinförare. Eleverna fick också behörighet för vidareutbildning till skogstekniker eller skogsmästare. Östads Skogsbruksskola lades ner 1988. 2003 beslutade Kammarkollegiet om permutation av stiftelsens stadgar för att komma närmare grundtankarna för donationsbestämmelserna. Det blev mer fokus på utbildning inom skog- och jordbruk. Idag nyttjar flera lärosäten lokalerna och omgivningarna i utbildning och Östad stiftelse besöks årligen av cirka 25 kurser
Den 1 januari 2016 bildades Östad Bergtäkt AB som ett helägt dotterbolag till Östads stiftelse. Produktionen sker i egen regi
Årligen besöker runt 500 studenter Östad fördelade på 20 till 25 olika kurser.
Stiftelsens ändamålsuppfyllelse sker i samarbete med universitet och högskolor.
 
Stiftelsens ändamål är att ombesörja yrkesutbildning av ungdom inom jordbruk, skogsbruk eller närliggande verksamhet i enlighet med grundtankarna i de givna donationsbestämmelserna.
Patrick, som nu är skoglig hedersdoktor vid skogsvetenskapliga fakulteten, fick 2 varma applåder för sitt föredrag.