Vår egen Martin Ligner berättar på veckans lunch om meditiation.
Martin upptäckte meditation för många år sedan och det har påverkat hans liv på ett positivt sätt. Idag lever vi i ett "informationskaos" där det kan vara betydelsefullt att kunna ta en paus från detta och rikta fokus in i oss själva, att koppla av. Martin berättade att meditation inte behöver vara så avancerat och han avslutade sitt föredrag genom att köra en kortare meditation tillsammans med oss på mötet, vilket var uppskattat.