Denna fredag en workshop med temat “Hitta jobb åt de ukrainska flyktingarna”. På plats denna vecka runt borden sitter det ukrainare (en del med arbete, andra utan), arbetsgivare som anställt ukrainare, deltagare från arbetsgruppen, gäster och vi Rotarianer från Alingsåsklubbarna.

Det här blir en annorlunda och intressant fredagslunch, tillsammans är vi starka!

President Carina öppnade mötet och hälsade all på plats hjärtligt välkomna till denna lite speciella fredagsklubb.
 

Få våra vänner från Ukraina i jobb

Lämnade ordet till Lennart Anderberg som gav en kort informera om det idéella arbete som skett och sker för att få våra vänner från Ukraina i jobb
 
AHK, Equmeniakyrkan, Sv Kyrkan, Hjälmared Folkhögskola har under hela 2022 verkat för ett mänskligt mottagande av Ukrainska flyktingar. 
Målgruppen är kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet. Idag ca 40 personer.
 
Verksamheten kan beskrivas utifrån vår ansökan till ESF, vilken beviljades igår. 
- Svenskundervisning alla vardagar. 
- Samtalsstöd 
- Sociala/fysiska aktiviteter 
- Samordning av framtagning av jobb att söka för målgruppen. 
Målet är att hälften skall vara i arbete. Övriga skall stärka sina förutsättningar att få jobb. 
Projekttiden sträcker sig fram till sista september.
 
Workshop denna fredag är därför att möjliggöra att bekanta sig med våra Ukrainska vänner, få höra erfarenheter från arbetsgivare som anställt ukrainare, men främst att
vi genom nätverkande tillsammans skall hitta - via vårt stora kontaktnät - tänka ut företag och organisationer att kontakta.

Glädjen och engagemanget i rummet var stort, ihärdiga dailoger och pannor i djupa veck vid varje bord för att komma fram till minst 5 kontakter/företag att kontakta för vidare dialog kring möjliggörande av arbetstillfällen. 

Tiden bara rusade men resultat av workshop överträffade målet.

Preseident tackade alla närvarande på plats för engagemang.

 

Det är fortfarande inte försent!

Det finns fortfarande möjlighet att vara delaktig och/eller dela kontakter som kan hjälpa våra Ukrainska vänner.

Slå en signal till någon av nedan kontakter. 

 

Lennart A 073-2260059

Nils-Erik M 076-0471150

Finn B 0705-104067

Peter L 073-9843047

Jan M 073-3359191