Publicerad den 12 May 2023

Egoföredrag -Johanna Heleander

Egoföredrag -Johanna Heleander

 
Johanna är född och uppvuxen i Vårgårda. Mamma kom från Danmark och utbildade sig till lärare Pappa kom från en möbelhandlarfamilj i Vårgårda. Han var anställd hela sitt liv på Borås Djurpark och slutade som vd. Johanna kom att tillbringa mycket tid i djurparken med allt från att plocka skräp till att passa lejonungar.
 
Senare kom hon att utbilda sig till statsvetare med inriktning på politisk kommunikation.
 
Johanna är gift och har 2 barn, 15 och 18 år. Familjen köpte ett nergånget äldre hus på Kullingsberg och gjorde en totalrenovering.
Fotboll har varit ett tema i familjen och Johanna har agerat fotbollsmamma. Även skidåkning har gillats av familjen. Familjen är det viktigaste i hennes liv: ”man får inte tillbaka tiden”
 
2006 anställdes hon inom UF, ung företagsamhet och kom att verka där fram till 2015. Syftet med UF är att inspirera och hjälpa gymnasieelever att starta ett eget företag. Forskning visar att UF-företagare har färre arbetslöshetsdagar, får högre inkomster och oftare blir chefer. UF är en politiskt obunden ideell utbildningsorganisation. Johanna menar att kunskaperna hos egenföretagare och entreprenörer i allmänhet är ganska dålig.  Mycket av tiden för Johanna har bestått av att fixa pengar och vara sponsoransvarig.
 
2016 anställdes Johanna i ”Center of Innovation” i Vårgårda. Alla vet nog att Vårgårda ligger i toppen av Svenskt Näringslivs ranking vad gäller företagsklimat och Johannas insats i detta bör vara betydande.
Hennes verksamhet kom att röra sig om att planera och sälja tomtmark. Hon förklarade att en orsak till framgången för Vårgårda beror på god samverkan mellan näringslivet och politiken.
På en fråga från publiken varför det är så stor skillnad mellan Alingsås och Vårgårda svarade Johanna att det förmodligen är en attityd och inställning från både politiken och näringslivet.
 
2023 blev Johanna tillsammans med 2 kollegor delägare i ett bemanningsföretag som heter ”Effektiv” Ett bemanningsföretag i Alingsås/Vårgårda. Här kommer hennes gedigna erfarenhet av entreprenörskap att vara en tillgång.