De två Rotaryklubbarna i Alingsås utdelar årligen utmärkelsen ”Positiv förebild” till en ungdom och en ledare från två klubbar som utmärkt sig på ett positivt sätt och blivit förebilder för andra ungdomar. 

Positiva Förbilder – prisutdelning vid lunchmöte den 29 maj 2023

”Positiv förebild” annonseras i lokalmedier och ansökningar och handläggningen behandlas gemensamt av de båda Rotaryklubbarna. Vardera klubben lägger 5 000 kr. Mottagare är två klubbar/föreningar och två ungdomar. Föreningen får 2 000 kr och ungdomen 3 000 kr. Summa alltså 10 000 kr. Årets utdelning skedde vid en klubbgemensam lunchträff den 29 maj på Grand Hotel.

Handläggare inom Rotary har varit Jenny Nilsson, Alingsås-Nolhaga Rotaryklubb (till vänster i bilden), och Martin Lingner, Alingsås Rotaryklubb (som står längst till höger).
 

Filippa Langwagen & Olivia Olander

Årets fantastiska pristagarna är:
  • Filippa Langwagen som arbetar som ungdomsledare inom Pingstkyrkan i Alingsås. Hon samlar regelbundet många ungdomar i tonåren och skapar en fantastisk gemenskap. Hon är också en fin förebild för alla de ideella ungdomsledare som hon leder.

    Filippa är dessutom under några år arbetat med att hjälpa hemlösa och utsatta i Los Angeles och även under senaste året i London tillsammans med konfirmander från Alingsås.
 
  • Olivia Olander är numera ledare och aktiv inom Ungdomskommittén i AIF Gymnastik efter att dessförinnan i många år från mycket låg ålder tävlat och tränat artistisk gymnastik. Hon är en stark och positiv förebild för såväl alla unga ledare som aktiva barn och ungdomar i klubben genom sitt ansvarsfulla engagemang.

    Olivia har även redan under senare år hunnit medverka i Gymnastikförbundets Årsmöte med aktiva insatser gällande innehållet i förbundets stadgar.