Välkommen till Aneby Rotaryklubb

Gå med i Rotarys 1,2 miljoner grannar, vänner, ledare och problemlösare som ser en värld där människor förenas och vidtar åtgärder för att skapa varaktig förändring – över hela världen, i våra samhällen och i oss själva. Aneby Rotaryklubb är en kvällsklubb med möten på måndagar. Vi tar gärna emot gäster som är intresserade av vårt nätverk och vår gemenskap.

Aneby Rotaryklubbs medlemmar skall representera ett tvärsnitt av de verksamheter, yrken, sysselsättningar och organisationer som finns inom vår kommun, inklusive ålder, kön och etnisk mångfald.
Rotarys medlemmar är hjärtat i vår verksamhet, det är människor som delar sin passion för samhällstjänst och vänskap. Vi har stora möjligheter att göra gott tillsammans, förbättra våra samhällen och göra livet bättre för människor runt om i världen. Detta ligger helt i linje med Rotarys värdpresident Shekhar Mehta´s tema för året ”Din insats förändrar liv
 
Mitt motto för verksamhetsåret 2021-2022 är Hållbarhet
Miljömässig hållbarhet: Att vi lever i harmoni med naturen, bland annat genom att naturresurser används inom planetens kapacitet att skapa resurser, biologisk mångfald stärks och att föroreningar och klimatförändringar motverkas.
Social hållbarhet: Att vårt samhälle utvecklas och tillgodoser grundläggande mänskliga behov genom bland annat fred, hälsa, utbildning, mångfald, integration och genom utbyten mellan människor och kulturer.
Ekonomisk hållbarhet: Att ekonomisk utveckling sker med hänsyn till människa, samhälle och naturen genom bland annat mentorskap, ledarskap, företagsamhet och entreprenörskap.

Vill du veta mer om Rotary och vår klubb, är du varmt välkommen att besöka oss! Du är välkommen att kontakta mig eller någon av våra medlemmar för att komma med som gäst till något av våra möten.
Åke Marbenius
President Aneby Rotaryklubb 2021-2022
Skriv texten här
Kommande evenemang
30 maj 2022 18:30 20:00
13 jun 2022 18:30 20:00

DELTA I ETT PROJEKT


Ändra din gemenskap med oss genom volontärarbete på ett lokalt projekt.

PARTNER MED OSS


Vi arbetar med grupper och organisationer av alla storlekar att utföra ännu mer.

UPPTÄCK NYA KULTURER


Upptäck och fira olika perspektiv med en global organisation.