Den årliga kräftfesten i Läjet
 
STORT TACK till DAN RICHARDSSON för att du fixade lokal, kräftor, städade, kom först och gick sist!!!
 
Många glada deltagare, många skratt, många kul snapsvisor och många glada vinnare i vinlotteriet