Måndag den 18 september 2023 besöktes Vännäs Rotaryklubb av Johan Lennartsson. Han är AI & Analytics Specialist på företaget ATEA Sverige. Johan är affärsutvecklare, konsult, föredragshållare och driver utvecklingen av ATEA:s affärsområde analytics & AI.

Johans föredrag hade följande rubriker:

Vad är AI
Samlingsnamn för tekniker som ger datorer förmågor som vanligtvis skulle kräva mänsklig nivå av intelligens.

Vad kan man göra med AI
Johan tog upp några exempel som har nyttjat AI: ATEAs kundtjänst, domstolsverkets översättning av domar och utlåtande till engelska, underhållsbehovet i VA-nätet i Kristianstad, belastningsprognos av elnät i Västsverige.

Hur viktigt är egentligen AI
Tre slutsatser som Johan pekade på är: AI har redan stor påverkan på samhället, i de flesta branscher har man bara skrapat på ytan, tekniken är inte flaskhalsen.

Hur långt har vi kommit i Sverige
Risk att vi halkar efter omvärlden om vi inte hakar på AI-tåget, Sverige är för närvarande rankade på plats 19 i världen.

Hur kan vi ta oss framåt
Nulägesanalys kanske med hjälp av ”Swedens AI Maturity Assessment Tool”, studiecirklar, workshops mm.

Vi tackar Johan för ett intressant och givande föredrag som leder till eftertanke.