På Liljaskolan erbjuds elever Ung Företagsamhets utbildning i entreprenörskap. Under ett år startar, driver och avvecklar eleverna ett företag. UF innebär att eleverna ska ha kontakter utanför skolan, med arbetslivet, och här vill medlemmarna i Vännäs Rotaryklubb stödja skolans arbete genom sina erfarenheter från och nätverk i arbetslivet. 
 
UF-eleverna ska, förutom lärarna på skolan, ha externa rådgivare till sina företag. Vännäs Rotaryklubb erbjuder sig att hjälpa eleverna med att hitta externa rådgivare, vilket inte alltid är så lätt då man är ung och ännu inte kommit ut i arbetslivet. Den externa rådgivaren kan vara en Rotarymedlem eller någon som finns i medlemmarnas nätverk.

Vännäs Rotaryklubb kan också fungera som testyta för presentationer som ungdomarna tar fram inför ex mässor. 

Kontaktperson: Håkan Ohlson