Vännäs Rotaryklubb ansökte om ytterligare medel till GECPD-projektet hos U-fonden den 1 mars. Klubben beviljades 27 000 kr.
 
Utlysningen den 1 mars var U-fondens sista. Fonden ska avvecklas. Konkurrensen om medlen var stor. Mot "normala" femton ansökningar per ansökningsomgång inkom denna gång trettioåtta ansökningar. De sökta beloppen översteg vida tillgängliga medel att fördela. De projekt som fick högst bidrag fick 27 000 kr. Vårt GECPD-projekt är ett av dessa, vilket vi är mycket tacksamma för. Nu kan vi finansiera läraren Maryan ytterligare en tid och betala skolavgifter för fler barn, som annars skulle riskera att utebli från skolan.
 
Det stora söktrycket visar att Rotaryklubbarna i Sverige planerar och genomför många angelägna projekt runt om i världen. Klubbarna bidrar till att förverkliga världspresidentens Gordon R. McInally´s tema "Create Hope in the World".