Presidentskiftet genomfördes under Gunnar Häggströms ledning och Britt Nedestam överlämnade Presidentkedjan till Staffan Kuuse. Allt under överseende av inkommande President Per Johan Petersson. Gunnar Häggström delade också ut en PHF (Paul Harris Fellow) till Britt för ett utomordentligt Presidentskap.