Vi hör ibland om missförhållanden och övergrepp i idrottsvärlden. Trots att en överväldigande majoritet av idrottens ledare sköter sina uppgifter helt klanderfritt, blir vi förskräckta de gånger vi hör att barn och ungdomar utsätts för kränkningar och far illa. Både psykiskt och fysiskt. Föräldrar, idrottsledare och ungdomarna själva måste vara uppmärksamma på detta. Vi måste lära oss att tidigt se signalerna.
 
Därför var den här dagens två föreläsningar så viktiga.
 
I samverkan mellan Rotaryklubben Vadstena Kloster och VGIF ordnades två föreläsningar. På morgonen mötte Sophie Jahn elever och lärare på St Persskolan och kunde direkt till dem förmedla vikten av att vara uppmärksam på möjliga hotfulla signaler.
     På kvällen hölls en publik föreläsning på Vadstena slott. Intresset var mycket stort, över 150 deltagare var på plats för att lyssna. Tack vare flera sponsorer var entrén gratis, men frivilliga donationer välkomnades. Nästan 7 000 kronor samlades in, vilka kommer att vidareförmedlas till organisationerna Majblomman och Trygga Barnen vilka båda gör stora insatser för barn och ungdomar.
 
Sophie växte upp på en hästgård utanför Stockholm. ”En välskött hästgård, en idyll” som hon beskriver det. Men hon utsattes för fysisk och psykisk misshandel av fadern, som succesivt försökte bryta ned hennes självkänsla. Historien har dokumenterats i den prisade tv-produktionen ”Nattryttarna” som visats på C-More.
Som exempel på den misshandel hon utsattes för nämnde Sophie de så kallade nattridningarna, vilka gett namn till dramaserien. I verkligheten dock något annorlunda. Fadern kunde väcka barnen mitt i natten och beordra dom ut att rida, ofta på nyanlända mer eller mindre vana hästar.
 
Så fort Sophie fyllde 18 ”drog hon” från gården för att starta om i sitt liv. Hon flyttade till London och levde där under några år, studerade och arbetade. Flyttade så småningom tillbaka till Sverige och debuterar som sångerska. Har bland annat uppträtt på Café Opera med framgång. Hon bjöd då in fadern, som kom och lyssnade. Hon väntade med stor spänning på hans reaktion. Till slut – applåderade han. Sophie hade äntligen fått bekräftelse från fadern, hon hade gjort något som dög.
 
Sophie menar att hon hennes besvärliga barndom gjort henne stark. ”Du kan övervinna svårigheter, hur mörkt det än ser ut. Har jag klarat detta, då kan du också göra det.”
 
Utan sponsorer hade detta event inte varit möjligt. Stort tack till RF Sisu, Vadstena kommun, Vadstena Klosterhotell, Vadstena Sparbank och till Fegge & Mattes.