Publicerad av Hans-Göran Karlsson den 09 Apr 2021

Birgitta informerade om avslutningskonserten och stipendieutdelningen.
Presidenten informerade om projektet ” Rädda Östersjön ” där kontakt tagits med Karlskronaklubbarna om gemensamt agerande .Övrig klubbar i Blekinge skall kontaktas .

Lennarth Förberg , Regionsstyrelsens ordförande , berättade om 2 händelserika år efter valet . Intressant och informativt .

Program nästa möte: Ulla Leisner , Kvinnans roll ur hennes perspektiv .