Inte sedan oktober har klubbmedlemmar träffats fysiskt på ordinarie lunchmöte hos Fredholms. Pandemin spred sig snabbt under sista kvartalet förra året och vi ställde in alla fysiska möten. Vår världspresident var tydlig med att vi som utrotar polio inte skall riskera att sprida corona-virus genom att ha fysiska möten under detta verksamhetsår.
Inte sedan oktober har klubbmedlemmar träffats fysiskt på ordinarie lunchmöte hos Fredholms. Pandemin spred sig snabbt under sista kvartalet förra året och vi ställde in alla fysiska möten. Vår världspresident var tydlig med att vi som utrotar polio inte skall riskera att sprida corona-virus genom att ha fysiska möten under detta verksamhetsår.
 
I december var det dags för Årsmöte. Hur skulle det gå till? Skulle vi skjuta på mötet till dess pandemin var över, skulle vi använda e-post eller skulle vi våga oss på ett digitalt årsmöte.
Vi valde Rotary´s digitala plattform GoToMeeting. Efter ett träningspass för medlemmarna var det dags för utmaningen med digitalt årsmöte. Med några mindre tekniska problem kunde mötet genomföras med drygt 20 deltagare.
 
På det nya året kom vi igång med digitala veckomöten och har de senaste månaderna haft möte varje fredag kl.12
 
Under maj kommer vi att fortsätta med intressanta programpunkter på fredagarna. På grund av helg är det inget möte den 14:e maj.