President Christer Cederblad uppvaktade för klubbens räkning vår charterpresident Nils Tryding inför hans kommande 90-årsdag den 5 oktober 2019. Bland presenterna kan särskilt noteras den för detta högtidliga tillfälle framtagna manteln bestående av ett antal klubbstandar. Denna present vill påminna om Nils mångåriga kamp mot användningen av standar varför han utlovade en ”speciell” omvårdnad av manteln.
Nils berättade efter detta om minnen från sin mångåriga karriär som klinisk kemist som påbörjades med cykelturer till och från Lund. Vi fick också beskrivning av Nils första tid som rotarian och bilder från den första tiden när vår klubb chartrades. Minnen fyllda av många humoristiska inslag. De många åren efter pensioneringen har Nils fyllt med att hålla föreläsningar, ett stort konstintresse och resor.
Efter en avslutande kort frågestund tackade Nils för sig och att han fått uppleva en lång period av gott kamratskap och uttryckte sin glädje över att klubben fortfarande finns kvar som en självständig enhet.