12
juli
2024
Kristianstad-Åhus
Åhus Gästis
Skeppsbron 30, Åhus

Sweden

Major Martin Nilsson bördig från Gärds Köpinge besöker klubben och berättar lite om hur det nu är i armen när vi blivit en del av NATO. Förhoppningsvis blir också några ord om Högre Officersprogrammet och vad det innebär att bli operationschef på FMLOG den 1 september och få en ny grad, överstelöjtnant.

Välkomna till ett intressant möte mitt i sommaren.
Pontus Lindberg, Past president