Klubbkommitten enades i oktober förra året om att skjuta på 40-årsfirandet till hösten 2021 – med styrelsens goda minne – med hänsyn till coronaläget. Vi börjar nu så smått att undersöka  förutsättningarna och preliminärt lägga upp planeringen för jubileet.
Jubileumsfesten ska enligt tidigare överenskommelse firas en lördagkväll på Gästgivargården i Åhus (Gästis) tillsammans med våra makar/maker/sambor. Jag uppskattar att vi kan bli   något mellan 50 – 60 deltagare. Gästis kan erbjuda oss att hålla firandet i Vinterträdgården och den 25/9 eller 2/10 eller 9/10 skulle kunna gå bra som bokningsläget ser ut nu, men någon bokning har naturligtvis inte skett i nuläget. Ett förslag på en lämplig och god meny och kostnader för det hela har jag ännu inte diskuterat med Gästis, det får komma lite senare i planeringen.
 
För närvarande har Gästis en coronabegränsning med fyra personer vid varje bord men vi får förutsätta att sådana begränsningar är helt borta när vi kommer till september/oktober och att vi ganska fritt kan bestämma hur vi vill ordna placeringen. I övrigt måste givetvis firandet förutsätta att vi alla kan träffas utan några som helst risker för covidsmittan.
 
Jag avser att sammankalla Klubbkommitten omkring månadsskiftet juli/augusti och hoppas då kunna bestämma och sedan komma överens med Gästis när och hur vi vill ha firandet.
 
Alla synpunkter på den här planeringen mottages med tacksamhet till min e-postadress eller per telefon.
 
Bästa vårhälsningar
Tom