Presidentens sida: Mats Erntell


Som president vill jag att Halmstad-Norre Port Rotary Klub skall vara det självklara mötesalternativet på fredagar.

För att Rotary skall kunna fortsätta att göra skillnad och ha betydelse såväl lokalt som globalt så måste vi tillsammans se till att det är ROLIGT att gå på Rotarymöten.

  
Med varma Rotaryhälsningar

Mats Erntell
President 2021/2022