Publicerad av Jan Wikström
Veckobrev ifrån möte som hölls 2021-09-17
President Mats Erntell öppnade mötet med att hälsa oss alla välkomna och våra gäster välkomnades
med en varm applåd.

Rotaryärenden:
Presidenten påminde om Guvernörsmötet på Halmstads teater tisdagen den 21 september och informerade
att ordinarie möte på fredagen i samma vecka är inställt.

Håkan Ramsén är ny medlem i klubben. Han är tidigare medlem i Halmstad Gamletull.
 

Föredrag:
Dagens föredragshållare var Lisa Perby, som höll sitt ego-föredrag.
En detaljerad sammanfattning av Lisas föredrag finns i det utskickade referatet.

Avslutningsvis:
Presidenten tackade föredragshållaren för ett intressant och mycket personligt föredrag. Presidenten marknadsförde nästa möte med att berätta att Nils-Ola Hessel kommer att informera om Rotary Friendship Exchange, RFE, den 1 oktober.

Presidenten avslutade mötet och önskade alla en trevlig helg!

Vid anteckningarna
Jan Wikström