Veckomöte 2021-03-25
Digitalt Veckomöte 2021-03-25
Antal deltagare: 10 medlemmar
Programpunkt och föredragshållare: Det nystartade socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad - Sara Högdin

Referat från dagens program:

Sara Högdin docent och universitetslektor i socialt arbete inom Akademin för hälsa och välfärd vid Högskolan i Halmstad talade om det nystartade socionomprogrammet vid Högskolan. Utbildningen samarbetar med media och kommunikation, arbetsvetenskap, sociologi och socialt arbete. I ämnesgruppen ingår två professorer, tre docenter, sex lektorer och tre doktorander. 

2009 startades ett grundutbildningsprogram med kandidatexamen i socialt arbete på högskolan och 2016 påbörjades en utredning om möjligheterna för en socionomutbildning vid Högskolan i Halmstad. 2019 erhåller man examensrättigheter för socionomexamen.

Socionomutbildningen är ett helt nytt program och vid start hösterterminen 2021 hade man 1900 sökande till 60 platser. Det är en generalistutbildning med två tematiska områden, hållbart och socialt arbete samt digitalisering och som ett perspektiv, intersektionalitet.

För examen skall studenten visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuell forsknings- och utvecklingsarbete. Visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer.

Man ska bl a ha färdigheter och förmåga att genomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället, visa självkännedom och empatisk förmåga och förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar.

Teman i utbildningen är hållbart social arbete, digitalisering och intersektionalitet.

En viktig utbildning då vi har brist på socionomer i många kommuner.

Ett intressant föredrag som gav en god insikt i utbildningen.
 

Veckobrevsskrivare:  Birgitta Persson

Datum:
President:
Plats
Skriv texten här
Närvarande
 Medlemmar
 Gäster
Skriv texten här
Klubbärende:
 
Kommande program
Test av Evenemang
10 apr 2021
08:00 – 09:00
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7