Veckomöte 2021-08-26
Information från presidenten: Past president Sigun Lilja påminde om inbjudan  till den traditionella kräftskivan som går av stapeln fredagen den 3 september.
Programpunktens namn: Hur motverkar vi Covid 19 bäst?
Föredragshållare: Mats Emtell
 
Referat från dagens program:
Dagens lunchmöte behandlade - Hur får vi slut på Convid-19? Det finns ingen större framgång än vaccin. Med vaccin kan vissa infektionssjukdomar utrotas. Vaccin har i världen gjort nytta med fantastiska resultat.
Convid-19 är ett känt Coronavirus som smittar människor och ger varierande symtom. Sars och Mers coronavirus kan orsaka allvarlig luftvägssjukdom.
Stora variation på symtomen på Convid-19. Från omärkliga symtom, förkylning, långdragen feber i 2–3 veckor, allvarligt andningsbesvär, död och till post convid.
Tyvärr ser vi för närvarande en ökning av Covid fall i Halland.
Varför ska vi vaccinera?
Vaccin är en smittskyddsåtgärd och skydd för personer som löper stor risk. Bred vaccination av befolkningen, 80–90%, behövs. Frivilligt säger hälso- och sjukvårdslagen.
Vi kan se ett gott resultat av vaccinationerna
De som nu insjuknar är till 93% ovaccinerade.
Registrerade vaccin är MRNA -vacciner som används vilket är högteknologiska vaccin. Vaccinet är skräddarsytt och gör att vi snabbt kan producera vaccin.
Tyvärr finns det mycket falska rykten. Vaccinerna är säkra och mycket effektiva.
Gästvärd:
Veckobrevskrivare:  Birgitta Persson
Nästa veckas programpunkt: Ett år i Mazar-e Sharif, Afghanistan då och nu. Välkomna!
Datum:
President:
Plats
2021-08-26
Sigun Lilja
Grand Hotel
Klubbärende:
 
Kommande program
Ett år i Mazar-e-Sharif, Afganistan då och nu.
Grand Hotell
02 sep 2021
12:00 – 13:00
 
Kräft kalas
Himmelkulla gård
03 sep 2021
18:00 – 22:00
 
Revyartist och komiker
Grand Hotell
09 sep 2021
12:00 – 13:00
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7