Veckomöte 2021-05-27
Digitalt veckomöte 2021-05-27
Antal deltagare: 14 medlemmar
Information från presidenten: 2021-06-03 sker digitalt presidentskifte. Sigun Lilja lämnar sin post och Iren Josefsson redogör för sin verksamhet 2021/2022
Programpunktens namn:  ”Skriv ditt liv”
Föredragshållare: Kerstin Karlsson
Referat från dagens program:
Två böcker har Kerstin skrivit; den ena om sin bana inom idrotten under 40 år och den andra om sitt arbetsliv.
Lusten och engagemanget att skriva och berätta har funnits länge!
Kerstin har själv lett flera skrivarkurser.
 
 Detta är Kerstins goda tips när du vill komma igång:
    Kör igång och skriv, skriv, skriv - allt det andra kan du fixa till sen!
    Var inte för noggrann i början - hellre lite skrivet än inget alls!
 
 Frågor att ställa innan skrivandet:
    Vilket är syftet med mitt skrivande?
    Vem skriver eller berättar jag för och vilka ska få ta del av min berättelse?
    Vad vill jag berätta?
 
Fundera vidare:
    Vad ska det skrivna handla om - privatliv, fritid eller yrkesliv?
    När ska berättelsen starta och sluta?
 
Ha gärna med, foton, tidningsartiklar, gamla brev, dekaler och dokument som kan belysa samhällets och omvärldens förändring och även din!
 
En tidsaxel är väldigt bra att återkomma till - både för dig själv och den som läser din berättelse.
 
Vi blev verkligen inspirerade och ”taggade” efter Kerstins pedagogiska föredrag! TACK!
 
Veckobrevskrivare:  Marie-Louise ”Pysse” Larsson
Nästa veckas programpunkt: Digitalt presidentskifte
Datum:
President:
Plats
2021-05-27
Sigun Lilja
Närvarande
 Medlemmar
 Gäster
 
14
 
Nästa veckas program: Presidentskifte - digitalt
ClubRunner Mobile
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7