Veckobrev 2021-06-03
Digitalt veckomöte 2021-06-03
Antal deltagare: 20 medlemmar
Information från presidenten: Dagens program avser själva presidentskiftet. Övriga
utmärkelser m m kommer att ske vid ett annat tillfälle där möjlighet ges att träffas fysiskt.
Restriktioner i samband med Corona hänvisade presidenten till krisinfomation.se. https://www.krisinformation.se
Programpunktens namn:  Presidentskifte
 
Föredragshållare: Sigun Lilja och Iren Josefsson

Referat från dagens program:
Presidenten Sigun Lilja inledde dagens lunchmöte med att redovisa året som gått. Inledningen på verksamhetsåret genomfördes på Grand med bra mat och intressanta föreläsare. I samband med Corona och våg två infördes digitala möten där fler och fler personer deltog med många intressanta föredrag.
Hemsidan kommer att ersättas fullt ut med Club Runner från och med 1 juli 2021. Niklas Glans är ansvarig.
Tankesmedjan, vilket lunchmötet 2021-05-20 hade som ämne, har arbetat hårt i syfte att utveckla hur vi engagerar oss i viktiga frågor för Halmstad kommun och i vår närmiljö. Tanken är att arbetet ska fortskrida långsiktigt under tre år.
Sigun Lilja tackade för ett intressant år och överlämnade till Iren Josefsson.
 
Irene Josefsson tackade för förtroendet som president och överlämnade, om dock digitalt, nålen ”past president” till Sigun Lilja.
Därefter presenterade Iren sin verksamhetsplan och intentioner som utgår från världstemat ”Din insats förändrar liv”, distriktets plan till vår klubbs aktiviteter. Verksamhetsidé, mål och aktiviteter nämndes. Slutsatsen är att vi med en gemensam kraft ”just do it”.
Verksamhetsplanen hittar du i Club Runner. Logga in: ClubRunner Azure Login Page, välj klubb, välj vår hemsida, välj medlemsområde, organisation, dokument och sist Verksamhetsår 2021/22

Övrigt:    
Kerstin Ekstrand- Christiansson tog upp ett planerat miniutbyte med RFE till Island distrikt 1360 den 30 september till 4 oktober där man söker Team Leader och deltagare. Läs mer: Rotary Friendship Exchange | District 2400 (rotary2400.se)  

Gunvor Juhlin Dannfellt framförde en hälsning från Gillis Albinsson.
 
Christer Harplinger tog upp planeringen av en föreningsdag som Halmstad City anordnar den 21 augusti. Önskan är att alla klubb i Halmstad är intresserade. Man var överens om att anmäla klubbarnas intresse via Elisabeth Strokirk.
En uppmaning framfördes att besöka klubbar som är öppna under sommaren.
 
Sigun Lilja tackade för det gångna presidentåret och önskade alla en skön sommar med återseende den 19 augusti.
 
Veckobrevskrivare:  Ann-Charlotte Westlund
Nästa veckas programpunkt: Sommaruppehåll
Datum:
President:
Plats
2021-06-03
Sigun Lilja
Närvarande
 Medlemmar 
 Gäster
20
20
 
Nästa möte: Sommaruppehåll
 
ClubRunner Mobile
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7