Veckomöte 2021-05-20
Digitalt veckomöte 2021-05-20
Antal deltagare: 14 medlemmar
Programpunktens namn:  Information om hur arbetet fortskrider utifrån presidentens verksamhetsplan vad beträffar tankesmedjan
Föredragshållare: President Sigun Lilja
Referat från dagens program:
Ambitionen är att fortsätta med långsiktiga satsningar beträffande välgörenhetsarbete, t ex polio och vattenfrågor.
Utse en tankesmedja i klubben som utvecklar – hur vi engagerar oss i viktiga frågor för Halmstad kommun och vår närmiljö?
- Nya medlemsgrupper. Vilka grupper i Halmstad vill vi rikta oss till?
- Följa samhällsutvecklingen inom flera av Agenda 2030:s mål, som rent vatten, minskad   
  ojämlikhet etc
Utgångspunkter för arbetet är Rotarys grundvärden – Service above self, fyrfrågeprovet och 3T.  Tankesmedjan vill tillbaka till grunderna och bidra till samhällets utveckling i enlighet med grundaren Paul Harris ambitioner.
I tankesmedjan ingår Ingrid Gustavsson sammankallande, Christer Jacobson, Gunvor Juhlin-Dannfeldt, Linda Wennerholm och
Stefan Peterson.
  • Uppdraget är att ge plats för visioner/bidra till förutsättningar, vara influensers, ha en strategi att skaffa oss kunskap om hur vi kan påverka mot innovation. Det gamla men på ett nytt sätt. Hur engagerar vi oss i viktiga frågor för Halmstad kommun och vår närmiljö.
  • Projektet kopplas till programkommittén (innovationer)
  • Förbereda sig på att hålla kontakt med de inbjudna gästerna erbjuda stöd(kontakter)
  • Tre års plan
Tankesmedjan redovisade sitt arbete för styrelsen i februari, varvid styrelsen beslöt att man ska arbeta vidare enlig planen.
Styrelsens planering framåt är att bjuda in de innovatörer som tankesmedjan föreslår under hösten.
Arbetet ska vara ett långsiktigt arbete över tre år. Fortsätta planering och implementering och bistå spridning av innovatörernas ide´ och produkt via Rotarys kontaktnät.
Det finns idag två vidtalade föredragshållare inför hösten som ska presentera sina projekt och hur de och vår klubb ska kunna samverka för att uppnå  målen för tankesmedjans ambitioner och vara winwin projekt för båda parter. Ytterligare tre projekt är på gång.
Ett av projekten arbetar innovativt med integrationsfrågor, ett projekt har uppfunnit solcells toaletten.  
Föredraget avslutades med en livlig frågestund där det fanns ett stort engagemang för projektet.
 
Veckoskrivare: Birgitta Persson
Nästa veckas möte:27/5:  Att skriva sin egen berättelse, Kerstin Karlsson
Datum:
President: 
Plats: 
2021-05-20
Sigun Lilja
Go to meetings
Närvarande
 Medlemmar
 
14
14
Klubbärende:
Verksamhetsplan
Kommande program
att skriva sin egen berättelse
Web m;te
27 maj 2021
12:00 – 13:00
 
Presidentskifte
Webmöte
03 jun 2021
12:00 – 13:00
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7