Veckomöte 2021-04-29
Digitalt veckomöte 2021-04-29
Antal deltagare: 19 medlemmar
Programpunktens namn:  Uppdrag som kommundirektör i Halmstad kommun
Föredragshållare: Mattias Rossköld
 
 
 
Referat från dagens program:
Bildspel: Se gamla hemsidan https://www.rotary.se/halmstad-gamletull/home/  

Mattias Rossköld hänvisade till en kort presentation av honom själv som återfanns i inbjudan till dagens lunchmöte och som bland annat nämnde tiden då han anställdes 2018. Två inriktningar presenterades i ett bildspel. Dels kommunens uppdrag och Framtidsplan 2050.
Kommunens uppdrag omfattar kommunen som samhällsaktör, välfärdsaktör, hållbar tillväxt och arbetsgivare. Kommunen har drygt 9000 anställda och en budget om drygt 6 miljarder kronor.
Kommundirektörens uppdrag har tre huvuduppgifter:
  • Att stödja kommunstyrelsen i uppdraget. Det innebär att leda, stödja och samordna förvaltnings- och bolagscheferna.
  • Att som förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen leda, samordna och utveckla verksamheten.
  • Att som verkställande direktör för Halmstads Rådhus AB styra och samordna kommunens bolag.
Framtidsplan 2050 innebär en beredskap för ett invånarantal om 150 000. Tre utmaningar nämndes såsom jämlikhetsutveckling med bland annat frågor som rör segregation, klimatutmaning och infrastruktur. Framtidsplan 2050 beskrivs med en femfingershand med serviceorter i varje finger. Förslaget är på samrådsremiss och granskningsförslaget kommer upp till beslut under hösten. Förslaget ska vara vägledande inför kommande beslut i andra sammanhang.
Framtidsplan 2050 tar upp områden som berör infrastruktur, bostäder, mark och mycket mera. Mattias Rossköld nämnde speciellt Nya färjeläget med Grenå som grannkommun, resecentrum och Europa, södra infarten, samverkan med andra kommuner och nettoinkomster fördelade i kommunens områden med korrelerade faktorer.  
Avslutningsvis nämndes Halmstads utveckling som destination, turismutveckling och ”Sommarstaden Halmstad”.
Frågor och diskussion följde.
Tack Mattias Rossköld för ett intressant föredrag och lunchmöte!
Veckobrevsskrivare: Ann-Charlotte Westlund
Nästa veckas  program: Nya hemsidan. Club Runner
 
P.S. Trevlig Valborg
Datum:
President:
Plats
Skriv texten här
Närvarande
 Medlemmar
 Gäster
Skriv texten här
Klubbärende:
 
Kommande program
Quiz
Webmöte
06 maj 2021
12:00 – 13:00
 
Tankesmedjan
Webmöte
20 maj 2021
12:00 – 13:00
 
Växtträff för amatörer
Norrekatts park
27 maj 2021
12:00 – 13:00
 
Presidentskifte
Webmöte
03 jun 2021
12:00 – 13:00
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7