Nu drar trygghetsvandringen igång med start den 18-19 juni och förhoppningen är att stärka tryggheten i kommunen
 
Läs vidare i tidningen Norra Skånes artikel
Publicerad 
Uppdaterad 

Ska få ut fler vuxna på byn

Trygghetsvandringar i Osby närmar sig verklighet. På fredagen hölls ett möte där representanter från Osby kommun, polisen, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och Rotary medverkade. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads vd Niklas Larsson och kommunstyrelsens ordförande i Osby, tillika hans namne, Niklas Larsson (C) träffade tidningen efter mötet.
Foto: Magnus Wahlström

 

 

Fler vuxna på byn organiserat i form av trygghetsvandringar har varit på gång ett tag i Osby tätort. I höstas rapporterade tidningen att kommunstyrelsen avsatt 75 000 kronor för finansiering. Nu tycks vandringarna vara ännu närmare verklighet och ett uppstartsmöte har arrangerats.

Idén föddes ursprungligen när Osby kommun och Osby Rotaryklubb planerade inför en trygghetsdag.

– Tanken med trygghetsdagen var att prata med vårdnadshavare angående droganvändning hos ungdomar och på så sätt kunna stötta dem i deras föräldraroll. Efter detta möte ville vi göra ännu mer för att skapa ett tryggare samhälle, då började vi diskutera möjligheten om att införa trygghetsvandringar, säger kultur- och fritidschefen Fredrik Johnsson till Osby kommuns hemsida.

På fredagen hölls ett uppstartsmöte med representanter från Osby kommun, polisen, Osby Rotaryklubb och Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har under fem års tid bedrivit trygghetsvandringar i Kristianstad och är en av de drivande krafterna i projektet.

– Tanken är att göra samma sak i Osby, där kommun, polis, försäkringsbolag och föreningsliv samarbetar, säger Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads vd Niklas Larsson när tidningen träffar honom efter mötet.

Hur har trygghetsvandringarna fungerat i Kristianstad?

– Det har fungerat väl, vilket märkts både i statistiken och i dialog med polisen. Vi ser att det gör nytta och skapar mer ordning i stan, säger han.

Rent praktiskt kommer vuxna från olika föreningar, tillsammans med certifierade trygghetsvandrare från Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, att befinna sig ute på byn. Initialt ingår fem föreningar i samarbetet: Osby Scoutkår, Osby Simsällskap, Osby Atlet- och Brottarklubb, Budo Academy och IBK Osby.

 

Representanterna från föreningarna kommer att få utbildning i hur man ska agera som trygghetsvandrare från Länsförsäkringar.

Frågor som vilket datum den första vandringen ska ske, var man ska vandra, vilken tidpunkt på dygnet och hur ofta ska arbetas fram under våren. Bland annat dessa frågor diskuterades på fredagens möte.

– Vi har inget exakt datum, men målsättningen är till sommaren, säger Niklas Larsson.

Med på uppstartsmötet var även en annan Niklas Larsson, nämligen kommunstyrelsens centerpartistiske ordförande i Osby. Han menar att trygghetsvandringarna blir ett bra komplement till trygghetsarbetet som redan utförs av polis och ungdomsarbetare i Osby.

– Ett problem i kommunen är att det är för få människor ute, vilket kan öka den upplevda otryggheten. Fler vuxna på byn kan förhoppningsvis göra stor nytta, säger Larsson (C).

Initialt kommer trygghetsvandringarna som tidigare nämnt äga rum i Osby tätort. Andra byar i kommunen, exempelvis Lönsboda, kan bli aktuellt i framtiden, berättar de.